Слънчеви бойлери

Слънчевите бойлери са преобразуването на слънчевата светлина в топлина за нагряване на вода, използвайки слънчев колектор. Предлагат се разнообразни конфигурации с различна цена, за да се осигурят решения в различни климатични и географски райони. Слънчевите бойлери са широко използвани за жилищни и промишлени приложения.

Слънчев колектор нагрява работен флуид, който преминава в система за съхранение за по-късна употреба. Слънчевите бойлери са активни (изпомпвани) и пасивни (задвижвани с конвекция). Те използват само вода или вода, и работен флуид. Те се нагряват директно или чрез огледала за концентриране. Те работят самостоятелно или като хибриди с електрически или газови нагреватели.