Видео

Процес на валцуване на външната танк

Клапан за температура и налягане

Еднопосочен клапан за освобождаване

Тестване при изтичане

Процес на валцуване на вътрешния резервоар

Enemal Coated