Център за тестване

Ние притежаваме лаборатория за енергийна ефективност и CNAS лаборатория с международни съвременни инструменти.

Осигуряване на изискванията за качество на продукта!